Web Design by Damir Uzun


Zemljište Gornje Vrapče - Krvarić, ul. Krčec - 7.303 m2


Info na tel: 091 / 3535 - 350PODSLJEMENSKA ZONA k.o. GORNJE VRAPČE - Urbano pravilo 2.1

- gradnja samostojećih građevina

- najmanja površina građevne čestice je 800 m2 (tlocrt 160 m2)

- najveća izgrađenost građevne čestice je 20%

- najveći GBP je 400 m2

- najveći ki 0,5

- najmanji prirodni teren je 60% površine građevne čestice

- najveća visina je dvije nadzemne etaže, pri čemu se druga etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- podrum + 1 nadzemna etaža + uvučeno potkrovlje (70%)

- najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici

- najmanja udaljenost stambene građevine od međe susjedne građevne čestice je u pravilu 3,0 m

- obvezno je uređenje predvrta zelenilom


Uzun - 1. zemljište 4.043 m2

kč. 557 - 886 m2
kč. 559 - 1652 m2
kč. 561 - 775 m2
kč. 562 - 730 m2

Ukupno 4043 m2, građevinsko cca 2960 m2, zeleno 1083 m2

Uzun - 2. zemljište 1.427 m2

kč. 567 - 799 m2
kč. 568 - 628 m2

Ukupno 1427 m2, građevinsko cca 580 m2

Sveukupno Uzun: 5.470 m2


Šude - zemljište

kč. 564, 565 - 748 m2
kč. 575 - 1085 m2

Sveukupno Šude: 1.833 m2Sveukupno Uzun + Šude: 7.303 m2C A L C U L A T I O N
I D E J A
  

  

  

  


I D E J E  www.4uHa.com   arhitektonskog studija


Damir Uzun - GSM: +385 91 3535-350          E-mail: damir.uzun@gmail.com